Sam Francis

Untitled, 1984

106.7 X 73 inch

Werken

Wat is een compositie?

Wat is een compositie?

Comlpositie wordt in de schilder- en beeldhouwkunst vaak gebruikt om een werk aan te duiden dat aan geen bepaalde afleesbare of figuratieve voorstelling gebonden is. Het is meestal een samenstelling, waarin kleur en vorm een overwegende rol spelen, zonder enige weergave van werkelijkheid en waaraan geen bepalende titel gegeven kan worden. Composities worden dan ook vaak met nummers aangeduid en al naargelang de kleur spreekt men b.v. ook van blauwe of rode composities.

Image © wacomka/Shutterstock
Situationisme

Psychologische theorie die begon in 1968 op het moment dat het debat over de Persoon-situatie werd getriggerd door een monografie publicatie door Walter Mischel. Het is een benadering van kunst-gedrag die stelt dat er geen algemene eigenschappen zijn. Het meent dat gedrag van buitenaf wordt beïnvloed door factoren in de omgeving in plaats van motivaties en interne kenmerken. Het daagt dus trait theoretici uit zoals Raymond B. Cattel en Hans Esyenck. Belangrijke beweging gekoppeld aan het situationisme is het Situationisten opgericht door Asger Jorn.

Transavanguardia

Italiaanse versie voor Neo expressionisme, dat verwijst naar een kunstbeweging die in de jaren '70 en '80 overslag van heel Italië naar enkele andere delen van West-Europa. Het betekent gewoon voorbij avant-garde. De kunstbeweging kwam als een reactie op de explosie van conceptuele kunst dat veel expressie mediums aansprak door de herinvoering van emotie en de heropleving van de schilderkunst. Transvanguardia was een keerpunt terug naar mythische beelden en figuratieve kunst die op dat moment, werd herontdekt.

Lettrisme

Lettrisme is een kunstvorm die letters, woorden en symbolen gebruikt om een kunstwerk te maken. De kunstvorm werd populair in Amerika in de jaren 50 maar werd opgericht in 1940 in Parijs. Lettrisme is de Franse spelling van de beweging, en komt voor uit het Franse woord voor letter.

Kunt u uw antwoord niet vinden?