Sam Francis

Untitled, 1984

106.7 X 73 inch

Werken

Wat is een compositie?

Wat is een compositie?

"Comlpositie wordt in de schilder- en beeldhouwkunst vaak gebruikt om een werk aan te duiden dat aan geen bepaalde afleesbare of figuratieve voorstelling gebonden is. Het is meestal een samenstelling, waarin kleur en vorm een overwegende rol spelen, zonder enige weergave van werkelijkheid en waaraan geen bepalende titel gegeven kan worden. Composities worden dan ook vaak met nummers aangeduid en al naargelang de kleur spreekt men b.v. ook van blauwe of rode composities."

Image © wacomka/Shutterstock
Crayon

Crayon is een Frans woord voor potlood. Het is een puntig stokje gemaakt van gekleurde was, krijt, houtskool of klei dat gebruikt word om te kleuren en te tekenen. Kleurpotloden zijn gemaakt van een paraffine was afkomstig van aardolie, kolen of hout. Pastel en oliepastel zijn ook vormen van kleurpotloden.

Activistische kunst

Activistische kunst is kunst die gemaakt is om de sociale en politieke kwesties aan de kaak te stellen. Het is een soort van performance art, omdat het wordt gepresenteerd in het openbaar en waarbij nauw wordt samengewerkt met de gemeenschap die het zal creëren. Een voorbeeld zou kunnen zijn het creëren en het plaatsen van sociaal protest folders tijdens een tentoonstelling.

Porselein

Porselein is een hard materiaal gemaakt van klei en dat voornamelijk bestaat uit het mineraal kaoliniet. Het wordt gebruikt voor kunstvoorwerpen en een breed scala aan alledaagse huishoudelijke artikelen, zoals schalen en kommetjes, te maken. Porseleinen voorwerpen zijn populair om te beschilderen met speciale glazuren.

Kunt u uw antwoord niet vinden?